North Miami Resident
Membership Registration – Kreyol

 • MOCA se sant pou pwogram travay atis ak kominikasyon ki fèt ak nouvo metòd k ap entwi plis pase 200.000 timoun, ti jennjan ti jennfi ak granmoun chak ane. Kòm ou rete North Miami, ou menm ak tout fanmi w nou se manm MOKA otomatikman. Men sa w ap jwenn nan MOCA ki nan mitan North Miami:

  • Antre gratis nan mize a pou 4 moun
  • Lèt priyorite pou anonse lè MOCA ap ouvè egzibisyon ak lè l ap fè resepsyon
  • Pwogram chak semèn ki rele MOCA by Moonlight chak mèkredi swa
  • 10% rabè sou atik yo vann nan Boutik MOCA a
  • Rabè ak bous disponib pou kan d ete travay atis Creative Arts Summer Camp pandan tout grann vakans lan
  • Rabè pou klas yo fè pou timoun, ti jennjan ti jenn fi epi granmoun nanpwogram MOCA Art Institute la
  • Katalòg pou vizit espesyal ak egzibisyon espesyal. Katalòg yo tradui ni an kreyòl ni an panyòl.
  …ak yon pakèt lòt bagay ankò

  Pou w kab enskri pou w resevwa KAT MANM pa w GRATIS, tanpri ranpli enfòmasyon pi ba la yo.

  Si w gen nenpòt kesyon, ou mèt kontakte depatman ki okipe afè manm nan (Membership) nan nimewo 305 893 6211 oubyen nan imel [email protected]